KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
FRÝDLANTSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Základní historická data obce Pertoltice

Vznik obce se datuje do 14. století. První potvrzená písemná zmínka je z roku 1346 o již stojícím kostele, který farností patřil pod Bulovku. Tehdy se jmenoval BERTHELSDORF. Nejstarší částí obce jsou Horní Pertoltice, kde bylo i panské sídlo.

Z roku 1398 se dochoval latinský zápis o "NEVĚRNÝCH PERTOLTICÍCH".

Tento přívlastek v tehdejší mluvě nebyl myšlen hanlivě, ale vyjadřoval zvláštnost jejich právního postavení. Šlo o postavení nadřazené, ve srovnání s okolními statky, jejichž držitelé byli vázáni lenní přísahou majiteli frýdlantského panství. Majitelé Horních Pertoltic byli totiž leníky českého krále a jejich statky byly "KORUNNÍ LÉNO".

1625 - 1628: dle urbáře a sumárního popisu měly Pertoltice tři rytířská sídla, pivovar, soudní pravomoc, dvě krčmy s právem čepovat pivo, víno, prodávat slanečky a sůl.

V roce 1622 se majitelem frýdlantského panství stává ALBRECHT Z VALDŠTEJNA. Vynaložil mnoho úsilí, aby získal všechny tři svobodné statky pertoltické. V roce 1633 byla podepsána smlouva, ale Albrecht nezaplatil. Svízelná situace po třicetileté válce donutila majitele Pertoltic, zruinované statky v letech 1662 - 1665 prodat GALLASŮM - pánům na Frýdlantě a tak splynuly v jeden celek, tz. panství. Tím definitivně skončila nezávislost PERTOLTIC, která trvala téměř 300 let.

1945 - 1947: po odchodu německých obyvatel se s novým obyvatelstvem stala obec převážně českou se samostatnou působností. byl zde národní výbor, škola, školka, hospoda a obchod.

V rozmezí roků 1948 - 1980 bylo vybudováno sportovní hřiště, kabiny, protipožární nádrž, zpevněna převážná část místních komunikací penetrací, zastávky autobusů, mateřská školka, dětské dopravní hřiště a další akce.

20.3.1980 - na ustavující schůzi bylo schváleno, že s účinností od 1.května 1980 se stávají Pertoltice součástí obce Habartice v rámci integrování obcí.

V roce 1981 došlo ke zrušení obecní školy a v rozmezí roků 1981 - 1982 došlo ke zrušení mateřské školky.

Od roku 1980 - 1990 došlo v obci k výstavbě nové hasičské zbrojnice v centru obce, výstavbě nových vodovodních řadů vodovodu a prakticky došlo k pokrytí a zásobování vodou obyvatelstva obce, mimo zatím části Horních Pertoltic, byla provedena živičná asfaltová vrstva na hlavní místní komunikaci obce z Dolních do Horních Pertoltic a další akce.

Rok 1990 - 2000

Dne 26.11.1990 po volbách proběhlo v obci Pertoltice ustavující zasedání zastupitelstva obce Pertoltice a od tohoto datu je obec Pertoltice znovu samostatnou obcí.

Od tohoto data se v naší obci provedly opravy budovy obecního úřadu, oprava a nátěry fasády budovy bývalé školy, penetrace místních komunikací v Horních a Dolních Pertolticích, nátěry fasády požární zbrojnice, žadatelé o byty si ve dvou případech z nebytových prostor vybudovali v čp. 196 dvě bytové jednotky, byla provedena oprava fasády restaurace a sálu domu čp.64, fasáda zadního traktu objektu čp. 64 - sklady, kompletní oprava hřbitovní zdi s nátěrem, která je ve vlastnictví obce a další akce.
Bylo využíváno finančních podpor z "Programu obnovy venkova".

Období 2001 a dále: Vážení, když jsme se seznamovali s kronikou naší obce tak počet našich obyvatel třeba v roce 1930 byl zhruba 1500 až 1700 obyvatel. Náš současný stav je okolo 236 obyvatel.

Domníváme se a chtěli bychom nejen my současní, ale domníváme se, že i naši nástupci zvýšit počet obyvatel naší obce alespoň na ty počty, které byly v letech 1930 a přivést naši obec k velkému rozletu, aby naše obec nebyla malinkou obcí, ale obcí v současném regionu významnou.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 14:50 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba