KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
FRÝDLANTSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Historie v datech

1565 - 1581 - vznik obce Šumburk na navarovském panství pánů ze Smiřic

před rokem 1586 - vznik obce Tanvald z původní dřevařské osady

1623 - obce Tanvald a Šumburk připadly k panství semilskému, majetku Albrechta z Valdštejna

1628 - po smrti Valdštejna odkoupil panství semilské plukovník Des Fours

1662 - od panství semilského odloučena rychta smržovská, k níž patřil i Tanvald

1780 - v Tanvaldě bylo 90 domů, ve Žďáře 40 domů

1787 - 1788 - v nejstarší části obce Horním Tanvaldu postavena první škola a farní kostel

1795 - postavena první brusírna skla v Tanvaldě

1827 - 1828 - postavena přádelna bavlny v Tanvaldě , dnešní SEBA T a. s.

1830 - v Tanvaldě bylo 157 domů a 955 obyvatel

1839 - rozšíření přádelny o strojírnu, dnešní Litmas s. r. o.

1842 - zahájen provoz přádelny bavlny ve Smržovce

1844 - zahájen provoz přádelny, později tkalcovny ve Svárově

1847 - skrze město prodloužena říšská Krkonošská silnice z Liberce do Trutnova, Tanvald nabývá na významu

1850 - Tanvald sídlem okresního soudu, soudní okres Tanvald spadá pod liberecký politický okres, v tomto roce zřízena první četnická stanice a poštovní úřad

1862 - zřízen telegrafní úřad

1868 - soudní okres Tanvald spolu s jabloneckým soudním okresem tvoří politický okres Jablonec nad Nisou

1869 - 1870 - Josef Gruber zahájil provoz ve svém pivovaru v Horním Tanvaldě

1870 - stávka dělníků ve Svárově za zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby

1875 - uvedena do provozu železniční trať Tanvald - Železný Brod

1876 - postavena česká škola v Českém Šumburku

1877 - staré brusírny přestavěl I. Mautner na tkalcovnu, později sídlo ABB Eloktro-Praga s. r. o.

1889 - kolaudace stavby okresní nemocnice v Tanvaldě, v další roce předána veřejnosti

1891 - v Tanvaldě žilo 3.139 obyvatel, v Šumburku nad Desnou 3.034 obyvatel

1895 - Tanvald povýšen na městys - zahájení provozu na trati Tanvald - Liberec

1896 - otevření nové školní budovy nad hotelem Koruna, dnešní Gymnázium Tanvald

1902 - otevřena železniční trať Tanvald - Polubný

1905 - Tanvald povýšen na město

1906 - Šumburk povýšen na městys

1908 - 1909 - výstavba tanvaldské radnice

1921 - převzetí tanvaldského biografu městem

1924 - 1926 - stavba obecné měšťanské školy u radnice, dnes Masarykova základní škola a Obchodní akademie

1925 - povýšení Šumburku na město

1938 - mnichovská dohoda o odtržení českého pohraničí, do území Sudet spadaly na Tanvaldsku i obce Velké Hamry, Plavy, Haratice, Zlatá Olešnice, Sklenařice a Paseky nad Jizerou

1940 - krutá zima s mrazy kolem -36°C

1941 - textilní továrny přeorientovány na válečnou výrobu

1942 -dohoda o sloučení měst Tanvald a Šumburk nad Desnou, oficiálně povoleno po skončení války

1945 - ukončení války, odchod velké části německého obyvatelstva z pohraničí

1948 - moc ve státě přebírají komunisté, v Tanvaldě zřízen akční výbor Národní fronty - začátek kolektivizace zemědělství, znárodňování průmyslu i živností

1955 - odstranění busty T. G. Masaryka

60. léta - rozrůstání města, zahájení stavby sídliště na Výšině

80. léta - stavba sídliště Šumburk

1989 - pád socialismu

90. léta - začal rozvoj soukromého podnikání, změny v průmyslové sféře i obchodu, rozvoj cestovního ruchu

1993 - uzavření partnerství s obcí Wittichenau (SRN, spolková země Sasko), spolupráce navázána již v roce 1992
- vznik Městské kulturní kanceláře, která zajišťuje veškeré kulturní dění ve městě
- jubilejní 25. ročník dvou festivalů - Podzimního cyklu komorní hudby a festivalu Humor v amatérském filmu (HAF)
- město se stalo zřizovatelem dvouleté Obchodní školy při Masarykově ZŠ

1994 - založena tradice podzimních Tanvaldských slavností
- město vybudovalo penzion pro důchodce s 33 byty
- základní školy a Gymnázium získávají stravování EUREST

1995 - podpis deklarace o partnerství s obcí Burbach (SRN, Severní Porýní - Vestfálsko)
- rekonstrukce budovy bývalého soudu v Krkonošské ulici
- privatizace tanvaldské nemocnice
- město prodává uživatelům do soukromého vlastnictví přes 600 městských bytů
- založena 100% účastí města Tanvaldská bytová společnost s.r.o. (TABYS)
- založeno Teplárenství Tanvald s.r.o.
- privatizace tanvaldské nemocnice, založena Nemocnice Tanvald s.r.o.
- Obchodní škola při Masarykově ZŠ byla transformována na Obchodní akademii

1996 - dosud bezejmenné ulice v Tanvaldě dostaly název
- 40. ročník hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro
- dokončena vestavba půdních bytů ve škole na Šumburku
- město zřizuje městské infocentrum v Krkonošské ulici

1997 - narůstá cestovní ruch

1998 - zahájena výstavba centrální čističky odpadních vod pro Tanvald a Desnou
- byla dokončena výstavba objektu s 28 byty, salátovnou, kavárnou a mléčným bufetem č.p. 595 a 596 na Šumburku

1999 - zahájena modernizace sportovní haly
- intenzivně probíhá výstavba čističky odpadních vod
- škola na Šumburku získává stravování EUREST

2000 - probíhá výstavba kanalizačního sběrače
- dána do provozu čistička odpadních vod
- zbourána jídelna SEBY, na jejím místě postaven a zprovozněn PENNY Market
- vybudovány a dány do provozu veřejné WC Tanvald-střed a upravena městská tržnice
- pokračuje rekonstrukce sportovní haly
- zahájena rekonstrukce a modernizace městského kina JAS
- realizována rekonstrukce a přístavba hotelu BON

2001 - po rekonstrukci a modernizaci slavnostně otevřeno městské kino JAS, jako multifunkční kulturní zařízení
- dokončena druhá etapa výstavby čističky odpadních vod (pro odpadní vody z Desné)
- zahájena výstavba Supermarketu PLUS
- pokračuje rekonstrukce sportovní haly, položena nová podlaha, instalovány nové basketbalové koše, nová světelná tabule a ozvučení haly

2002 - Vrcholí rozsáhlá rekonstrukce a modernizace Nemocnice Tanvald, s.r.o.
- Dokončena rekonstrukce sportovní haly.
- V souvislosti s rušením okresních úřadů a reformou veřejné správy proběhly rekonstrukce obou budov městského úřadu. V radnici byl vybudován mimo jiné bezbariérový přístup. V budově bývalého soudu v Krkonošské ul. 350 vznikly půdní vestavbou nové prostory, budova získala výtah a také bezbariérový přístup.
- Zahájena výstavba motocyklového a sportovního areálu s autokempem Tanvaldská kotlina.
- Obchodní síť ve městě obohatilo otevření prodejny Plus diskont.

2003 - Od 1. ledna se Tanvald stává v rámci reformy veřejné správy městem s úřadem s rozšířenou působností, tzv. obcí III. Do územního obvodu MěÚ Tanvald patří obce: Albrechtice v J.h., Desná, Harrachov, Jiřetín p. Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry a Zlatá Olešnice dohromady s více než dvaceti tisíci obyvateli a 190 km2.
- Začátkem léta byl zprovozněn motocyklový a sportovní areál Tanvaldská kotlina, sloužící zároveň jako autokemp.
- Na letní sezónu byl v ulicích města instalován nový informační systém pro pěší i automobilisty.
- V létě se začala stavět nová čtyřsedačková lanovka na vrchol Špičáku, která byla v listopadu zprovozněna.
- Ukončena byla více než dvouletá rekonstrukce a modernizace Nemocnice Tanvald, s.r.o. Pokoje (1 ­ 4 lůžkové) jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením. V Tanvaldě bylo mimo jiné vybudováno úplně nové oddělení OCHRIP (oddělení chronické intenzivní péče). Tanvaldská nemocnice nabízí celé podhorské spádové oblasti specializaci, lékařskou odbornost a pacientům komfortní prostředí, vše srovnatelné se zdravotními zařízeními v zemích Evropské unie.
- Na podzim byla zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou v Tanvaldě ­ na Šumburku, ve Vítězné ulici.

2004 - Tento rok v Tanvaldě je ve znamení rekonstrukcí mostů. Významná byla generální oprava železničního mostu na trati Tanvald - Liberec přes Nemocniční ulici a řeku Desnou s výměnou železné mostní konstrukce z roku 1894 (!). Při rekonstrukce mezinárodní silnice E 65 z Turnova do Harrachova byly provedeny i generální opravy mostů přes řeky Desnou a Kamenici. Opravy mostů komplikovaly průjezd městem. Doprava musela být řízena semafory.
- Byla zahájena výstavba nové pobočky České spořitelny a.s. v Tanvaldě v Krkonošské ulici.
- První letní provoz má za sebou lanová dráha na Špičák.
- V září byla zhruba po roce dokončena výstavba domu s pečovatelskou službou ve Vítězné ulici. Seniorům bylo předáno 30 moderních bytů.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tanvald.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 12:27 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba