KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
FRÝDLANTSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Historie obce Jiřetín pod Bukovou

Obec rozkládající se na východním úpatí Bukové hory, pravým břehem Kamenice oddělená od Horního Tanvaldu a Albrechtic, sousedí s obcemi Antonínov, Horní a Dolní Maxov, Lučany n.N. a Smržovkou. Pod posledně jmenovanou obec - Smržovku - náležel Jiřetín od roku 1850 do roku 1991, kdy došlo k jeho osamostatnění.

Roku 1662 byla vyčleněno jako samostatné panství Smržovka z panství semilského tehdejším majitelem Albrechtem Maxmiliánem Desfoursem. V té době, tedy v 17. a začátkem 18. století, jsou zakládány horské obce nesoucí dodnes ve svém názvu křestní jméno některého z Desfoursů (Albrechtice, Maxov, Antonínov, Josefův Důl, Karlov a snad i Desná, která se prý jmenovala Desfoursdorf).

Historie obce Jiřetín pod Bukovou je zajímavá a sahá o více než 300 let zpět do minulosti. Nejstarší písemné doklady o obci nacházíme v berní rule z roku 1654 (jedná se o soupis poddanského majetku z let 1653 - 1655 v Čechách; první úplný berní katastr - pozn. autora) k jehož vypracování vydal tehdy příkaz císař Ferdinand III. roku 1652. Víme, že v berní rule jsou uvedeni tři usedlíci žijící v Jiřetíně: Chistof Stiepan, Johan Schnabel a Georg Krejsinger (někdy též psáno Kreyczinger nebo Kreuzinger - pozn. autora).

Rok založení obce Jiřetín pod Bukovou se bohužel v historických ani vlastivědných materiálech zjistit nepodařilo badatelům minulým ani současným ( není uvedeno ani v nejstarší pozemkové knize z roku 1707 - pozn. autora). Proto i staré vlastivědy uvádějí obecně přijatý závěr, že Jiřetín pod Bukovou byl založen současně s Albrechticemi, tedy v roce 1670.

Jiná situace je u původu názvu obce. Tady např. v roce 1656 je uváděn jako "Geörgthal", v roce 1676 se objevuje i "Geörgensberg" či "Girgenthal", lidově většinou "Jergnstol". Ať již zněl název jakkoli, jisté je, že o jeho původu není pochyb. Obce vznikající podobně jako Jiřetín, tzn. postupným oddělením od správního celku, nesou ve svém názvu jméno prvního usedlíka. V případě Jiřetína byl název obce odvozen od jednoho ze tří prvních usedlíků uváděných v berní rule z roku 1654 - Georga Kreuzingera. Georg znamená přeloženo Jiří a tak ani s překladem nebylo v historii příliš těžkostí.

Pozemková kniha z 1707 uvádí v obci 7 sedláků (statků) a 10 chalupníků. Čísla popisná výše zmíněných sedláků byla 6, 8, 15, 16, 17, 19 a 21.

Prvním rychtářem v obci je roku 1727 uváděn pan Christian Seibt, v roce 1832 Franz Rössler, poté Franz Hüttmann a do roku 1850 byl rychtářem Filip Rössler. Dne 14. listopadu 1850 byli zplnomocněni pánové Josef Seibt, Josef Schuster a Josef Rössler, aby zastupovali, prosazovali a hájili zájmy obyvatel Jiřetína pod Bukovou v představenstvu obce Smržovky.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jiretinpb.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 14:27 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba